تبلیغات
هرگز نگو هرگز - مطالب اردیبهشت 1390
پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390

برای سعدی

   نوشته شده توسط: ایمان خردمند    

اول اردیبهشت روز سعدی است. ارادت خاصی به او دارم. نه از آن رو که شاعر برجسته ای است و بوستان و گلستان دارد. از آن رو که مردی است که تعصب در دیدگاهش هیچ راهی ندارد و بیشتر واقع گرا ست تا ایده آل گرا. به آن خاطر که درسهایی که از زندگی آموخته با زبانی خودمانی برای نسلهای بعد خودش گذاشته. و نوشته هایش بوی کهنگی به خود نمی گیرند.  


از همه غزلیات سعدی یک بیت است که همیشه به من انرژی می دهد.


به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل             که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم  
کسی میداند چرا دیگر سعدی در این خاک و بوم متولد نمی شود ؟ روحش شاد